Praca specjalistów

Praca specjalistów obejmuje szeroki wachlarz oddziaływań, począwszy od obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicami, po przeprowadzenie diagnozy. Na tej podstawie zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do możliwości dziecka, w którym określa się metody oraz konkretne techniki i ćwiczenia, jakie zostaną wykorzystane w procesie stymulowania rozwoju dziecka. Dodatkowo w formie instruktażu opracowują rodzicom ćwiczenia do pracy w domu.

Zajęcia indywidualne odbywają się zarówno w gabinecie specjalistycznym jak również na sali gimnastycznej, gdzie odbywają się ćwiczenia z treningu psychomotorycznego z elementami Integracji Polisensorycznej.

Terapia indywidualna w gabinecie sprzyja usprawnianiu: percepcji wzrokowej, percepcja słuchowa, dotykowej, przedsionkowej, motoryki małej ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manipulacyjnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji, dominacja ręki, czynnościom poznawczym, komunikacji(mowie czynnej), procesom pamięci i uwagi, uczeniu się przez naśladownictwo. Usprawnianie zaburzonych funkcji na sali gimnastycznej kładzie nacisk na: stymulowanie układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Terapia ma formę zabawy, podczas której terapeuta odpowiednio stymuluje układ nerwowy. Podczas terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia prawidłowej terapii. Należą do nich między innymi: hamaki terapeutyczne, deskorolki, podwieszane platformy, piłki terapeutyczne itp.

Oprócz elementów integracji polisensorycznej stosowane są również:

  • Usprawnianie w schemacie własnego ciała i przestrzeni za pomocą Programu Aktywnosci Knill
  • Elementy Terapii Dennisona
  • Elementy metody Dobrego Startu mające na celu oddziaływanie na procesy emocjonalne i społeczne
  • Frostig usprawniający percepcje wzrokową
  • Plany aktywności służące rozwojowi samodzielności dziecka
  • Sala doświadczania Świata