Zajęcia specjalistyczne

Muzykoterapia i sala doświadczania świata.

Systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w naszym przedszkolu jako muzykoterapia obejmuje kompleks działań leczniczych, proces diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości, opartych o interdyscyplinarne założenia muzyczne, psychologiczne i medyczne. Zastosowanie różnych form oddziaływania na człowieka muzykoterapia wpływa na harmonizowanie emocji, psychomotorykę, układ wegetatywny oraz procesy neurofizjologiczne. Osiągamy to przez aktywny śpiew, taniec, improwizację ruchową, elementy dramy, słuchanie muzyki,twórczość własną ,grę na instrumentach, wspólnej aktywności wyobrażeniowej i twórczej, treningu autogennego, rysunku muzycznego oraz relaksacji, odpoczynku i odprężenia, ćwiczeń ruchowych i oddechowych ogólnie rozwijąjących ciało,stymulacji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Sala doświadczalna  Muzykoterapia

Nasi podopieczni korzystają także z zajęć w sali doświadczania świata gdzie biorą udział w sesjach wizualizacji i terapii światłem.

Sala doświadczania Świata to specjalnie stworzone pomieszczenie, które wyposażono w różne urządzenia stymulujące zmysły. Głównym celem terapii przy pomocy Sali doświadczania Świata jest stymulowanie do rozwoju zmysłów wzroku, dotyku i słuchu, a także wyciszenie i relaks. Pomaga w tym odpowiednio dobrana przez muzykoterapeutę, muzyka oraz gra światła. Zajęcia w Sali doświadczania Świata poprzez zabawę łagodzą stres i rozwijają kreatywność
i spostrzegawczość.