Sprawozdanie finansowe

  

Informujemy, że Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2023 zostało umieszczone na stronie:

https://bip.cui.wroclaw.pl/

 

w zakładce ,,Sprawozdania finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych.