Nasze przedszkole

Przedszkole promujące zdrowie

Przedszkole Integracyjne nr 89 jest placówką publiczną. Mieści się w wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynku z dużym ogrodem. Cały teren jest otoczony żywopłotem, z dala od głównej ulicy. Dyrektorem przedszkola jest mgr Magdalena Kubala.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.00

Przedszkole powstało 30.X.1964 r. przy ul. Oporowskiej 1. Stare z tradycjami. Położone w dzielnicy Fabryczna na osiedlu Gajowice. Z dala od zgiełku ruchliwej ulicy.

Od września 2006 r. powstał w przedszkolu 1 oddział integracyjny liczący 5 dzieci niepełnosprawnych. Z czasem przekształcono przedszkole na integracyjne. Obecnie liczy 4 oddziały integracyjne.

Przedszkole należy do Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie . Kształtujemy nawyki i postawy prozdrowotne wśród dzieci , ich rodziców i personelu . Naszym celem jest – wychowanie zdrowego , aktywnego , odpornego psychicznie i fizycznie dziecka w zdrowym środowisku . Dzieci uczestniczą w wielu kampaniach zdrowotnych inicjowanych wewnętrznie w placówce jak i organizowanych wspólnie przez Wydział Zdrowia i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu . W ramach tej działalności dzieci często są poddawane (za zgodą rodziców) różnym badaniom profilaktycznym finansowanym przez Urząd Miejski Wrocławia np. badanie wad postawy, wzroku, słuchu . Aktualnie uczestniczymy
w programie profilaktyki próchnicy zębów.

Model naszego absolwenta:

 • śmiały, otwarty, zaradny
 • umie działać samodzielnie
 • odważnie podejmuje decyzje
 • przyjaźnie nastawiony do świata
 • pewny siebie
 • dostosowuje się do szybko zmieniających się warunków (aktualizacja wiedzy, umiejętność zastosowania jej w praktyce)
 • przestrzega ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych
 • życzliwy, tolerancyjny, prawdomówny
 • ma poczucie własnej wartości
 • zdrowy, sprawny ruchowo
 • umie radzić sobie ze stresem
 • twórczy, kreatywny, komunikatywny
 • wesoły, pogodny, z poczuciem humoru