Informacja o RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W Przedszkolu Integracyjnym Nr 89 we Wrocławiu, ul. Oporowska1

Najważniejsze zasady: 1.       przyjmując wniosek o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym bezpośrednio od osoby, która chce być zapomniana – sprawdź...

PROCEDURA DZIAŁANIA NA WYPADEK INCYDENTU W OBSZARZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 89 WE WROCŁAWIU

Incydent – sytuacja lub zdarzenie, które wiąże się z co najmniej jednym z następujących skutków: a)      bezpowrotna utrata danych osobowych (np. znis...

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W Przedszkolu Integracyjnym Nr 89 we Wrocławiu, ul. Oporowska1

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczy...

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Przedszkolu Integracyjnym Nr 89 ul. Oporowska  we Wrocławiu1 nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują ważne chwile z życia naszych ...

ADMINISTRATOR DANYCH

" Administratorem danych jest Przedszkole Integracyjne Nr 89, ul. Oporowska 1 we Wrocławiu. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: ltomasz.gorczycki@coreconsulting.pl lub&nbs...

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DZIECKA DO Przedszkola Integracyjnego Nr 89, ul. Oporowska 1, 53-434 Wrocław

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjny...

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM w Przedszkolu Integracyjnym Nr 89 we Wrocławiu, ul. Oporowska 1

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku procesem rekrutacji i z zatrudnieniem w Przedszko...

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DLA Przedszkola Integracyjnego Nr 89

Najważniejsze zasady:   1.    Jeżeli do jednostki wpłynie wniosek o udostępnienie danych osobowych, wniosek ten w wersji elektronicznej prześlij niezwłocznie bezpośrednio do ...

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ Przedszkole Integracyjne Nr 89, ul. Oporowska 1 , 53-434 Wrocław

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail z naszymi pr...